Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği Politikamız

Lojistik faaliyetlerimiz esnasında; bilgi varlıklarının gizliliği, bütünlüğü ve erişiminin sürekliliğini sağlayarak, riskleri belirlemeyi,

Bilgi güvenlıği için yasal şartların getirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı,

Risklerimizi sürekli gözden geçirerek, risklerin tespiti ve kontrol edilmesini gerçekleştirmeyi,

Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirerek, bilgiye erişilebilmeyi,

İşimizin, müşterilerimizin, tedarikçi ve diğer kurumların   bilgi güvenliğini sağlamayı,

Zayıflıklarımızı ve tehditleri; alt yapı, donanım, yazılım, çalışma ortamı ve eğitim yatırımlarıyla olabildiğince en az seviyeye düşürmeyi taahhüt ederiz.

Hasan ÖCAL
Yönetim Kurulu Başkan